/* Hỗ trợ phân trang */

Ta vẽ em


Ta vẽ em
Người đàn bà có trái tim hóa thép
Mang nét đẹp lạ thường của trầm mặc giá băng

Ta mang chút nắng
Hong khô giọt mực cuối
Mà khóc cười
Với hoang phế đời em

Người đàn bà có trái tim hoá thép
Sao không hoá nổi vết thương lòng thành trang sức đẹp
Để ta mang...
Như kẻ khát thèm

Hoa Xuyến Chi*

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét