/* Hỗ trợ phân trang */

Đi đi anh


Cứ đi đi anh
Em biết đó là điều sớm muộn
Khi con ngựa hoang luôn muốn
Trở về với bản chất sẵn dành

Và em 
Chẳng cần anh!
Em không phải người đàn bà ủy mị
Xá gì những bước thiên di

Anh cứ đi
Em vẫn sống tốt
Tốt hơn ngàn lần anh nghĩ 
Hãy cứ đi!

Mai sẽ là ngày mới
Ánh mặt trời rọi suốt bình minh
Em vẫn là em
Đi nhặt đỗ vỡ riêng mình
Đan thành hoài niệm...Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét