/* Hỗ trợ phân trang */

Lẽ nào


Giữa cuộc đời bề bộn này
Ta nhận ra nhau thế nào đây?
Cứ quanh quất tìm
Mà người như bóng chim tăm cá
Đời xô về mỗi ngã
Lẽ nào
Thời gian hối hả
Ta cứ quầy quả mãi chưa xong
Đời quá ngắn và nong...Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét