/* Hỗ trợ phân trang */

Lý gì?


Người ta thường bảo
Đó là duyên cớ để gọi tên những cánh hoa cô đơn
Xuyến Chi!

Nhưng người ta quên rằng
Loài hoa ấy thích ở với nhau thành khóm hơn
Lý gì?
Âu chỉ là sự phung phí bởi óc tưởng tượng như cổ tích thần kỳ
Về
Một mối tình lâm ly
Vô vọng...
Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét