/* Hỗ trợ phân trang */

Biết chăng


Dùng nghìn tỉ để lót đường
Đá kia tô đẹp môi trường
Nhưng sao nghe dạ thương thương dân nghèo 
Tuỳ hoàn cảnh để mà theo 
Đất nước đang nghèo
Biết chăng được chớ 
Sao đèo thói sang...

Người cơ nhỡ
Kẻ bần hàn...Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét